Chính sách bảo mật

Mục này gồm thông tin về:

  • chính sách riêng tư, chính sách bảo vệ dữ liệu và tự do thông tin 
  • các điều khoản về việc sử dụng các trang web của Hội đồng Anh, khả năng tiếp cận và thông tin về làm thế nào để gửi thư than phiền 
  • thông tin chi tiết về các chính sách mà Hội đồng Anh tuân thủ.

Thông tin này được cập nhật thường xuyên.

Các điều khoản về chính sách riêng tư

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi coi việc xử lý thông tin cá nhân đúng luật và chính xác cũng quan trọng không kém những thành công trong hoạt động của chúng tôi cũng như việc duy trì sự tin tưởng của những người chúng tôi làm việc cùng. Vì thế, tuyên bố này sẽ được áp dụng bình đẳng tại tất cả các văn phòng của chúng tôi dù trụ sở đó đặt ở đâu.

Bạn có thể đọc toàn văn chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi bằng tiếng Anh.

BẢO VỆ DỮ LIỆU

Tìm hiểu thêm thông tin về cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin về bạn và bạn có thể yêu cầu tiếp cận các thông tin này như thế nào tại chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng tiếng Anh.

TỰ DO THÔNG TIN

Hội đồng Anh tự hào về việc tìm kiếm những phương pháp mở và mới trong việc kết nối cùng cộng đồng thế giới. Để xây dựng tính minh bạch và sự tin tưởng, chúng tôi quan tâm đến việc Hội đồng Anh là một trong những thí dụ dẫn đầu trong việc tạo điều kiện để mọi người có thể tiếp cận thông tin về chúng tôi nhiều hơn.

Bạn có thể đọc toàn văn chính sách về tự do thông tin của chúng tôi bằng tiếng Anh.

Các điều khoản về sử dụng trang web này

Hội đồng Anh đã thiết lập những thông tin cụ thể về cách thức bạn sử dụng trang này. Bạn sẽ tìm thấy dưới đây thông tin về thiết kế của website nhằm giúp mọi người truy cập dễ dàng; cũng như thông tin chi tiết trong trường hợp bạn muốn gửi than phiền đến chúng tôi.

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Hội đồng Anh có các điều khoản và quy định về việc sử dụng trang này và các liên kết đến và từ trang này.

Bạn có thể đọc toàn văn các điều khoản và quy định của chúng tôi bằng tiếng Anh.

KHẢ NĂNG TRUY CẬP

Chúng tôi nỗ lực để trang web https://benhtrithaiha.com/ dễ sử dụng cho tất cả mọi người với bất cứ trình duyệt và thiết bị truy cập đặc biệt nào mà bạn có thể sử dụng.

Bạn có thể đọc thêm thông tin về các hình thức truy cập trang web của Hội đồng Anh bằng tiếng Anh.

Tiếp thị lại (Remarketing) 

Tiếp thị lại bằng việc sử dụng cookie lưu dữ liệu của bên thứ ba (như các Cookie của Google Adwords) được sử dụng bởi Hội đồng Anh.

Tiếp thị lại thông qua việc sử dụng cookie hoặc pixels lưu dữ liệu cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo trên Internet với bạn sau khi bạn đã truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng nào thông qua việc sử dụng Google, Facebook hay bất kỳ hệ thống tiếp thị của bên thứ ba nào khác.

Các nhà cung cấp bên thứ ba, như Google và Facebook, nơi cung cấp các dịch vụ mà chúng tôi sử dụng, sẽ đặt các cookie trên các trình duyệt web để phục vụ quảng cáo dựa trên các lần bạn thăm trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi mang tới bạn những ưu đãi đặc biệt và tiếp tục quảng bá dịch vụ của chúng tôi tới những người đã từng bày tỏ sự quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn không muốn nhận các loại hình quảng cáo này từ chúng tôi trong tương lai bạn có thể lựa chọn thông qua các liên kết dưới đây.